Davetli konuşmacıların yapacakları konuşmaların içerikleri

Davetli konuşmacıların yapacakları konuşmaların içerikleri

Davetli Konuşmacılar

 

 

 

 

Prof. Dr. Andrew Teel

IEEE Fellow

Department of Electrical

and Computer Engineering

University of California

Santa Barbara, USA

 

teel@ece.ucsb.edu

 

Title:

Hybrid and stochastic hybrid systems with applications to convex and non-convex optimization

 

Abstract:

The purpose of this talk is to expose the audience to the modeling framework of hybrid dynamical systems, which is very versatile and useful in control systems design, and to illustrate its use in the development of novel optimization algorithms.  Hybrid dynamical systems contain state variables that sometimes change continuously and sometimes jump.  Otherwise, they are very similar to classical dynamical systems and are amenable to the same type of analysis tools.  This talk will describe hybrid dynamical systems and many of the tools that can be used to analyze their stability.  Both stochastic and non-stochastic hybrid systems will be discussed.   Examples will be provided.  To further illustrate these systems, novel algorithms for convex optimization as well as non-convex optimization on manifolds will be presented.

 

Prof. Dr. Hitay ÖZBAY

IEEE Fellow

Department of Electrical

and Electronics Engineering

Bilkent University, Turkey

hitay@ee.bilkent.edu.tr

 

 

Title:

Delay Effects in Biological System Models

 

Abstract:

In this talk we will review four different biological system models involving time delays: neuro-musculo-skeletal system, cell population dynamics  in AML, gene regulatory networks and cholesterol biosynthesis under nicotine exposure. An overview of the stability analysis and delay margin computation will be given for each of these systems.

 

Türkçe başlık:

Biyolojik Sistem Modellerinde Gecikme Etkileri

 

Türkçe özet:

Bu konuşmada gecikme içeren dört farklı biyolojik sistem modeli gözden geçirilecektir: sinir-kas-iskelet sistemi, AML’de hücre dinamikleri, gen düzenleyici ağlar ve nikotin etkisiyle kolestrol sentezlenmesi. Bu sistemlerin her biri için kararlılık analizi ve gecikme marjı hesaplanması gösterilecektir.

Atilla Bir

(iİTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi (emekl
Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi
Edebiyat Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı

 

Başlık:

TÜRKİYE’DE BİLİM TARİHİ

Bilim Tarihi genellikle felsefe tarihçileri tarafından tartışılan ve George Sarton (1884-1956) tarafından yazılan Bilim Tarihine Giriş isimli devasa eserle kabul gören yeni bir bilim dalıdır. Daha sonra buna Teknoloji tarihi de ilave edilerek bu iki bilim dalı hep birlikte anılır hale gelmiştir. Türkiye’de başlangıçta Felsefe Tarihi içinde ele alınmış ve ilkin Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde ve daha sonra İstanbul Edebiyat Fakültesinde Bilim Tarihi Anabilim Dalında okutulmaya başlanmıştır.

Türkiye’de matematikçi Salih Zeki Bey (1864-1921) ilk elektrik mühendisimiz ve bilim tarihçimizdir. Salih Zeki Bey kütüphanelerde bulunan kitapları inceleyerek büyük Türk bilgini Bîrûnî’ye saygısını ifade etmek amacıyla Asâr-ı Bâkiye (Geriye Kalanlar) adını verdiği bir eseri dört cilt halinde kaleme almıştır. Bunlardan Trigonometri Tarihi ile Hesap ve Cebir Tarihi kendisi hayattayken basılmış Gökbilim Tarihi ve Geometri Tarihi baskıya hazır bir şekilde değerlendirilmeyi beklemektedir. Bu dört cilt İslam dönemindeki bilimsel faaliyetlerin gelişimini etraflı bir şekilde incelemektedir.

Cumhuriyet’in kurulmasıyla bizzat Atatürk tarafından Sarton’un yanına yollanan ve İslam Gözlemevleri konusunda doktorasını tamamlayan Aydın Sayılı (1913-1993) Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde Bilim Tarihi Anabilim Dalının başına getirilmiştir. Aynı tarihlerde İstanbul Üniversitesine dönüşen eski Darülfünun da Nazi rejiminden kaçan Alman bilim Adamları arasında yer alan Helmuth Ritter’in (1991-1971) yanında Fuat Sezgin de bulunmaktaydı. Fuat Sezgin’in (1924-2018) 1960 ihtilalinde işine son verilince çalışmalarına Frankfurt’ta devam etmiş ve Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS) adlı eserini yazmıştır. Ayrıca İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni kurmuştur. Son olarak Ekmelettin İhsanoğlu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1984 yıllarında Bilim Tarihi bölümünü kurmuş ve Osmanlı Bilim Literatürü adı altında devasa bir çalışmaya başlayarak kütüphanelerimizde yer alan tüm bilimsel kitapların kataloğunu çıkarmıştır. 2008 yılında kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde Edebiyat Fakültesinde kurulan Bilim Tarihi bölümü Lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde eğitimini sürdürmektedir. Ayrıca İTÜ bünyesinde de lisansüstü ve doktora seviyesinde Bilim Tarihi eğitimine başlanmıştır.

Bildirinin geri kalan kısmında günümüz Türkiye’sinde bilim tarihi konusunda yapılmış ya da yapılması gereken çalışmalar ele alınacak ve tartışılacaktır.

 

Okunma Sayısı : 550