Toplantı Takvimi

Toplantı Takvimi

Toplantı takvimi

Toplantı takvimi gelen yoğun talep üzerine bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Özel Oturum Önerileri İçin Son Tarih:

17 Mayıs 2019      31 Mayıs 2019   

Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih:

5 Temmuz 2019    12 Temmuz 2019

Değerlendirme Sonuçlarının Bildirimi:

2 Ağustos 2019     20 Ağustos 2019

Basıma Hazır Bildirilerin Gönderimi İçin Son Tarih:

9 Ağustos 2019     25 Ağustos 2019

Erken Kayıt İçin Son Tarih:

9 Ağustos 2019     27 Ağustos 2019

Toplantı Tarihleri:

11-14 Eylül 2019